سامانه مدیریت طرح های ملی و پروژه های بزرگ

ابزاری برای مدیریت و نظارت کلان بر پروژه ها

بخشهای اصلی نرم افزار

 • شرکتهای کنترل کیفیت
 • آموزش
 • انتشارات(بخشنامه ها،آیین نامه ها، مقالات و...)
 • گزارشات آماری
 • گزارشهای مدیریتی
 • بخش مدیریت محتوا
 • تعیین سطوح دسترسی کاربران
 • کارفرما
 • مدیر طرح
 • دستگاه های اجرایی
 • طرحها
 • پروژه ها و زیر پروژه ها
 • مشاورین
 • پیمانکاران

فرم درخواست اطلاعات بیشتر در مورد نرم افزار مدیریت طرحهای ملی و پروژه های بزرگ

لطفاً حروف موجود در تصویر را وارد کنید :