سیستم های یکپارچه موسسات پژوهشی ، علمی و تحقیقاتی

پیاده سازی فرآیند های پژوهشی در سامانه نرم افزاری

اهداف سیستمهای پژوهشی چیست ؟

 • ایجاد یک شبکه همکاری و محیط اشتراک و برقراری ارتباط میان عوامل مختلف جهت انتقال و مبادله دانش و اطلاعات
 • صرفه جویی در زمان و هزینه مراکز پژوهشی و تحقیقاتی از طریق بکارگیری ابزار فناوری اطلاعات
 • اطلاع رسانی و پاسخگویی به موقع و سریع به پژوهشگران و محققین
 • ایجاد پایگاه اطلاعات متمرکز و تخصصی در مراکز پژوهشی
 • تجزیه ، تحلیل و مدیریت اطلاعات موسسه پژوهشی و تحقیقاتی
 • استفاده از سیستم اطلاعاتی جهت بهبود روش ها و تحلیل داده ها
 • تسهیل در دسترسی به منابع معتبر و بانکهای اطلاعاتی در مراکز علمی و تحقیقاتی
 • انجام فرآیند ها و فعالیتهای پژوهشی از طریق سامانه نرم افزاری

زیر سیستمهای پژوهشی

 • سیستم نرم افزاری مدیریت طرح ها و پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی
 • سیستم نرم افزاری مدیریت گردهمایی ها و کارگاه های آموزشی و علمی
 • سیستم نرم افزاری مدیریت چاپ و انتشار کتاب ها و نشریات (فصلنامه، هفته نامه، خبرنامه و ...)
 • سیستم نرم افزاری و بانک اطلاعات مدیریت افراد و اعضا
 • سیستم نرم افزاری مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل

فرم درخواست اطلاعات بیشتر در مورد سیستم های یکپارچه موسسات علمی پژوهشی و تحقیقاتی

لطفاً حروف موجود در تصویر را وارد کنید :