سیستم نرم افزاری کنترل پروژه کلک

راه حلی جامع برای مدیریت پروژه ها و فعالیت ها

معرفی سامانه کلک

مدیریت پروژه بکارگیری دانش، مهارت ها و ابزار های لازم در جریان اجرای فعالیت ها، به منظور رفع نیاز ها و انتظارات متولیان از اجرای پروژه است.

سیستم و نرم افزار مدیریت و کنترل پروژه کلک، در اجرای این مهم از دو بازوی قدرتمند برنامه‌ریزی و کنترل پروژه بهره می‌گیرد و لذا به ابزاری کاربردی و قدرتمند برای کنترل زمان، کنترل هزینه و مدیریت منابع و نیروی انسانی تبدیل گردیده است.

هدف اصلی کلک ایجاد بستری مطمئن و مناسب برای مدیریت پروژه با استفاده از مدیریت برنامه ها ، کنترل منابع و .... بوده است. که برای دستیابی به این هدف تلاش نموده ایم تا بسیاری از حوزه های 9گانه PMBOK را در نرم افزار پوشش دهیم.

نرم افزار بر روی یک سرور مرکزی متصل به اینترنت نصب شده و در هر زمان و در هر مکان قابل دسترسی می باشد. نرم افزار کنترل پروژه به صورت Server Side عمل نموده و بصورت کامل بر روی وب اجرا و پیاده سازی گردیده است.

سیستم به نوعی طراحی شده که کاربران آن حتی با کمترین دانش مدیریت پروژه قادر خواهند بود به سادگی پروژه ها ، وظایف ، منابع و ... را برنامه ریزی کنند و از روند انجام کار پروژه گزارش گیری و مستندات خود را مدیریت نمایند.

خصوصیات اصلی نرم افزار مدیریت پروژه چیست ؟

- مهمترین ویژگی که نرم افزار کلک را از سایر سیستمهای نرم افزاری مدیریت و کنترل پروژه متمایز می کند، کاربری ساده آن برای تمامی عوامل دیگر در پروژه از جمله کارکنان و مدیران است.

- انواع گزارشات مدیریتی ، کنترلی و.... در سامانه طراحی گردیده و بدین وسیله امکان گزارشگیری لحظه به لحظه برای مدیران و کاربران در سطوح مختلف فراهم می گردد

- یکی از مهمترین ویژگیهای نرم افزار تعریف دقیق مدیریت سطوح دسترسی کاربران آن می باشد هر یک از کاربران سیستم اجازه دارند به قسمتهایی که برای آنها تعریف شده است دسترسی داشته باشند.

- یکپارچگی ، پشتیبانی از وظایف وابسته ، ارایه نمودار S (مقایسه پیشرفت واقعی و هدف برای هر پروژه ) ، نمایش درصد پیشرفت، ارایه گانت چارت ، OnLine بودن کلیه رویدادها، امکان ثبت Log ازکلیه فعالیتها و عملکرد کاربران و... از دیگر ویژگیهای سامانه مدیریت و کنترل پروژه کلک میباشد.

خصوصیات عمومی نرم افزار :

- سرعت بالای عملیاتی
- سهولت در انجام کار
- گزارشات لحظه به لحظه
- تعامل با نرم افزار msp
- گزارش بر اساس وزن / زمان / هزینه
- ترسیم نمودار S

کاربران سامانه مدیریت پروژه چه کسانی می توانند باشند؟


1. مدیران سازمان
2. مدیران پروژه
3. کارشناسان کنترل پروژه
4. تمام افراد و عوامل دخیل در پروژه
5. مشتریان سازمان
بنابراین کلیه افراد مرتبط به سازمان شما می توانند ازکاربران فعال سامانه کلک باشند.

مزایای نرم افزار مدیریت و کنترل پروژه کلک

1. مدیریت و کنترل کلیه فعالیتهای سازمان
2. انجام کار گروهی بصورت بر خط
3. به اشتراک گذاری کلیه پروژه ها و زیر پروژه ها
4. مدیریت آسان ،فراگیر و بر خط بر کلیه پروژه ها و زیرپروژه ها
5. ارتباط با شرکتها و سازمانهای همکار
6. مدیریت پیمانکاران / مشاوران
7. ثبت وظایف و فعالیتهای مرتبط با پروژه
8. ثبت کلیه اطلاعات و فعالیتهای مرتبط با پروژه از قبیل وظایف ، جلسات، فایلها
9. ثبت اطلاعات کامل افراد پروژه
10. تعریف دقیق سطوح دسترسی برای کلیه کاربران سامانه
11. ثبت کامل و قابل جستجوی جلسات و ملاقاتهای سازمان
     و... همگی از برجستگیهای یک نرم افزار کنترل پروژه میباشد که سامانه کلک آنرا یکجا در اختیار شما قرار میدهد.

بخشهای مختلف نرم افزار کنترل پروژه


اطلاعات شرکتها (Companies):

مشخصات کامل شرکتها و موسسات مرتبط با سازمان در اینجا قرار می گیرد.یکی از مزایای سیستم این است که چندشرکت یا سازمان می توانند بدون اینکه از کار یکدیگر آگاه باشند از سیستم بصورت هم زمان استفاده نمایند. شرکتها و سازمانها می توانند نقشهای مختلفی در پروژه داشته باشند از جمله کارفرما ، پیمانکار ، مشاور ، ناظر و .....

اطلاعات پروژه ها (Projects) :
پروژه های خود سازمان و یا شرکتها و موسسات مرتبط با سازمان که در بخش شرکتها ثبت شده اند، به ترتیب ذیل مدیریت و کنترل می شوند:
- پروژه های پیشنهاد شده
- پروژه های فعال
- پروژه های کامل
- پروژه های آرشیوی

برخی از مشخصات پروژه ها شامل موارد ذیل می باشد:
نام پروژه ، مدیر پروژه ، شرکت یا سازمان ، تاریخ شروع و پایان پروژه ، بودجه هدف و بودجه واقعی ، وضعیت پروژه ، محاسبه درصد پیشرفت بر اساس وزن ، هزینه و زمان

فعالیتها و وظایف (Tasks):
در هر پروژه فعالیتهایی را تعریف می کنیم و آنرا به افراد مورد نظر اختصاص می دهیم.برخی از اطلاعاتی که در یک رکورد فعالیت ثبت و نگهداری شده و قابل مدیریت و کنترل می باشد بشرح ذیل است:
فعالیت ، پدید آورنده فعالیت ، منشا فعالیت ، بودجه ، وضعیت وابستگی به فعالیتهای دیگر ، اولویت ، میزان پیشرفت ، تاریخ شروع و پایان ، افراد مامور ، وزن

تقویم کاری (Calendar) :
- تقویم کلیه فعالیتها و وظایف افراد سازمان ،مدیران و مسئولین هر بخش در اینجا می تواند به صورت روزانه ثبت و نگهداری گردد. اطلاعات مذکور به صورت روزانه ، هفتگی و ماهانه نمایش داده می شود.
- در اطلاعات روزانه می توان رویدادها و وظایف مربوط به همان روز را ثبت و نگهداری نمود.
- رویدادهای جدیدی که ثبت می گرددشامل اطلاعات ذیل می باشد:
پروژه مرتبط ، تاریخ شروع و خاتمه رویداد و توصیف و...
این بخش در واقع جایگزین تقویم رومیزی مدیران خواهد شد.

مستندات و فایلها (Files) :
- مدیریت و کنترل فایلها و مستندات مورد نیاز پروژه ها جهت استفاده کلیه کاربران سامانه دراین قسمت امکان پذیر است. در صورتیکه لازم باشد تعدادی از کاربران فایلی را مورد مطالعه و یا بررسی قرار دهند می توان آنرا در اینجا اضافه نمود.

مدیریت ارتباطات و تماس ها (Contacts) :
- مشخصات افراد مرتبط با سازمان و یا موسسات در اینجا ثبت میگردد. بدینوسیله می توان با اشخاص مورد نظر از طریق تلفن و یا پست الکترونیکی (E-mail) ارتباط برقرار نمود.

جدول زمانی (Timesheet) :
ثبت ساعتهای انجام کار افراد تیم پروژه در این بخش انجام میگردد.بدین ترتیب فعالیت های انجام گرفته توسط اعضای تیم ، نوع فعالیت انجام گرفته توسط اعضای تیم و زمان شروع و خاتمه فعالیت ثبت می گردد.
بدین ترتیب مدیران پروژه توانایی تهیه گزارشهای متنوع از ساعات کار پروژه و کنترل تیم آنرا خواهند داشت.

اطلاعات این بخش شامل موارد زیر است :
نام کاربر،زمان ثبت،تاریخ،زمان شروع،زمان خاتمه،مکان اجرا،کد فعالیت،عنوان فعالیت و خاتمه فعالیت می باشد.

یادداشتها (Thickets) :
- یادداشتهایی از کاربران برای یکدیگر و یا برای اطلاع دیگرکاربران در این قسمت ثبت و نگهداری می شود.
- در هر یادداشت جدید عناوین ذیل تکمیل می گردد: نام،e-mail،موضوع یادداشت، درجه اهمیت و توضیحات مورد نیاز.

راهبر کاربران (User Administration) :
- تعریف و مدیریت کاربران سیستم و تعیین سطوح دسترسی برای آنها بعهده راهبر سیستم خواهد بود.
- راهبر سیستم دراینجا دسترسی هر یک از کاربران را بصورت کامل به هر یک ازپروژه ها و اجزای سامانه مشخص می کند .


راهبر سیستم (System Administration)
امکانات تحت کنترل راهبر سیستم شامل موارد ذیل است :
- پشتیبانی زبان : مدیریت ترجمه
امکان ترجمه ماژولهای مختلف برنامه به زبانهای مختلف را به راهبر سیستم می دهد.
در حال حاضر زبانهای فارسی ، انگلیسی و اسپانیایی در سیستم موجود است.

- سلیقه ها (Preferences) :
- سلیقه پیش فرض کاربر ، کلیدهای نمایش سیستم ،مقادیر نمایش سیستم
- سلیقه کاربر: تعاریفی که کاربر می تواند در سیستم تعریف نماید و بصورت پیش فرض در آن قرار گیرد، شامل :
زبان (فارسی،انگلیسی) ،فرمت تاریخ،فرمت زمان، اینترفیس کاربر

- ماژولها: نمایش ماژولها
- بخش ها و یا ماژولهای مختلف در این قسمت نمایش داده می شود.
- مشخصاتی از ماژول که می توان بصورت فهرست وار در این قسمت مشاهده نمود شامل موارد ذیل است :
وضعیت( فعال،غیر فعال) ورژن ،نوع، متن فهرست، آیکن فهرست ،وضعیت فهرست.
لازم به ذکر است که ماژولها و بخشهای مختلفی که در سیستم وجود دارد قابل اضافه و یا کم کردن می باشد، در واقع می توان ماژول جدیدی بر حسب نیاز مشتری به سیستم اضافه نمود.

سیستم پست الکترونیکی (Web Mail) :
-در صورت وجود Mailserver در سازمان ، این بخش بعنوان یکی از ماژولها مورد استفاده کاربران قرار می کیرد.راه اندازی و پیاده سازی:

- با توجه به نیازهای هر سازمان یا شرکت ماژول های مختلف نرم افزار کلک فعال می گردد، ضمنا بخشهای دیگر نیز بر اساس نیاز مشتریان می تواند بر آن اضافه گردد.
- پس از فراهم آمدن پیش نیازهای نرم افزار کنترل پروژه ، می بایست اطلاعات شرکتها و موسسات مرتبط با سازمان ثبت گردد. - تعریف نام کاربران یکی دیگر از مراحلی است که در همان ابتدا توسط راهبر سیستم می بایست انجام گردد.
- نرم افزار بر روی یک فضای میزبان نگهداری می شود و از آنجا به کاربران خدمات دهی می نماید.

توسعه و بومی سازی :

پس از انجام خدمات در این مرحله نیازهای احتمالی سازمان در نرم افزار اعمال خواهد شد و به اصطلاح نرم افزار بومی سازی (customize) می گردد.

نگهداری و پشتیبانی :

- پس از انجام خدمات مرحله توسعه , بومی سازی ، نگهداری و پشتیبانی نرم افزار کنترل پروژه آغاز خواهد شد. در این مرحله که شش ماه بطول خواهد انجامید،گونه های جدید نرم افزار کلک که توسط شرکت به روز می گردند ، در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت.

فرم درخواست اطلاعات بیشتر در مورد نرم افزار مدیریت و کنترل پروژه کلک :
  نام و نام خانوادگی :
  شرکت / سازمان :
  پست الکترونیک :
  تلفن :
  توضیحات :
لطفاً حروف موجود در تصویر را وارد کنید :
   
چنانچه جز یکی از دسته های ذیل هستید زرافه برای شما راه اندازی شده است:
  • پروژه ها و فعالیتهای متعددی دارید با تیمی که بر روی آنها کار میکند.
  • از جمع آوری اطلاعات و گزارشگیری کاغذی خسته شده اید. خوب میدانید که این روش برای این عصر و زمانه جوابگو نیست!
  • برخی یا همه اعضای تیم شما در یک مکان جمع نیستند.
  • می خواهید فرایندهای انجام کار و پروژه ها را در مجموعه، شرکت یا سازمان خود بهبود و حتی تغییر دهید.
  • نرم افزارهای تخصصی کنترل پروژه مثل MSP به درد نمی خورند! لااقل به درد شما نمی خورند! با این حال تصمیم ندارید هزینه زیادی هم برای یک سیستم نرم افزاری اختصاصی پرداخت کنید.
  • تیمی از افراد هستید، هر یک در گوشه ای از عالم، ولی مشغول انجام کارها و پروژه های مشترک هستید.
  • حتی شاید فردی هستید که پروژه ها و فعالیتهای متعددی دارد و نیازمند ابزاری برای ساماندهی وضعیت آنها هستید.
یک یا چند مورد از بندهای بالا شامل شما می شود؟ تردید نکنید! زرافه به کار شما می آید.

برای آشنایی بیشتر با ویژگیها و امکانات نرم افزار مدیریت پروژه زرافه اینجا را کلیک کنید